Corona virus in Nederland

In december 2019 werd bekend dat in de Chinese miljoenenstad Wuhan een virus rondwaarde ‘van onbekende oorsprong’. Het virus werd in verband gebracht met een vis-en dierenmarkt waar ook levende dieren werden verkocht. Voordat december om was, had het virus al vele mensen besmet. Het nieuwe coronavirus legde al snel grote delen van China plat. Talloze mensen werden besmet met het virus en kregen de ziekte COVID-19.

Ook in Nederland rukt het virus op

In eerste instantie waren de besmettingen vooral in China, maar met de mobiliteit van de mens vandaag de dag, kon wereldwijde verspreiding eigenlijk niet uitblijven. Internationale reizigers namen het mee naar andere landen. Op 13 februari waren er bij de WHO 170 besmetting buiten China bekend. Wat eerst heel ver weg leek, kwam steeds dichterbij en op 27 februari 2020 kwam het Corona virus in Nederland. Althans op die dag werd ook in Nederland officieel de eerste besmetting met het coronavirus geregistreerd. Inmiddels zijn er wereldwijd in tal van landen besmettingen geconstateerd en houdt het coronavirus iedereen in de ban. Ook het aantal patiënten met het corona virus in Nederland groeit met de dag.
Nog geen medicijnen voor het virus

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, daarbij zijn organisaties zoals de Wereldgezondheid Organisatie WHO samen met andere autoriteiten bezig om het coronavirus te onderzoeken. Omdat het nog een onbekende variant van het coronavirus is, zijn er nog geen adequate middelen tegen.

De symptomen van het coronavirus

Het kan beginnen met verkoudheidsklachten en een lichte verhoging. Veel mensen die besmet zijn krijgen koorts, luchtwegklachten of longontsteking. Ze zijn bijvoorbeeld aan het hoesten of ze zijn kortademig. Blijf bij twijfel gewoon een dagje thuis om te voorkomen dat je eventueel anderen besmet. Hou ook afstand van andere mensen. Zeker de mensen die een bezoek hebben gebracht aan de risicogebieden of die contact hebben gehad met een corona-patiënt moeten alert zijn op deze klachten. Het is dan zeker verstandig om een deskundige te raadplegen, zoals de huisarts of GGD. Ga in zo’n situatie nooit zelf naar de huisarts, GGD of eerste hulp. Als je besmet bent zou je hierdoor ook weer andere mensen kunnen besmetten. Het eerste contact met een deskundige kan dus het beste via de telefoon plaatsvinden.

Hoe kun je iemand besmetten

Omdat het om een nieuwe variant van het coronavirus gaat, zijn de onderzoekers nog veel dingen aan het uitzoeken. Zoals het er nu uitziet wordt het coronavirus vooral overgedragen door niezen en hoesten en speelt een andere overdracht een kleinere rol. Hoe zieker iemand van het coronavirus is, hoe meer virusdeeltjes hij ook kan verspreiden. Als iemand niest of hoest kunnen uit de longen, via de keel druppeltjes vocht de lucht ingaan. Deze druppeltjes dwarrelen vervolgens door de lucht voordat ze neer te dalen. Door deze druppeltjes in te ademen of als men de druppels op de handen krijgt en met deze handen de neus, de mond of de ogen aanraakt, dan kan iemand besmet raken met het virus. Daarom is de hygiëne voor de handen ook zo belangrijk. Het is nog niet precies bekend hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven. Meestal heeft een virus wel een dierlijke of menselijke basis nodig om zich te kunnen delen en om voort te bestaan. Men gaat er op dit moment niet van uit dat het virus overdraagbaar is via andere factoren, zoals voedsel of muggen.

Hoe lang duurt het en wat zijn de klachten

Hoelang het duurt eer iemand weer genezen is van COVID-19 hangt af van de zwaarte van de klachten die de besmette persoon heeft. Heeft de zieke alleen wat milde klachten dan is hij of zij vaak sneller genezen, bijvoorbeeld na een aantal dagen. Deze mensen kunnen vaak thuis herstellen van de klachten, weliswaar in isolatie zodat ze geen andere mensen kunnen besmetten. Zijn de klachten erger en moeten deze mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, dan heeft men vaak ook meer tijd nodig om te herstellen. Soms duurt dat wel een aantal weken. Op dit moment krijgt circa 17% van de patiënten ernstige klachten, dit percentage kan natuurlijk altijd veranderen. Op dit moment overlijdt 2 tot 3% van de patiënten aan het nieuwe virus. Dit zijn vooral mensen die al zwakker zijn door bijvoorbeeld andere ziekten of door de leeftijd.

Het bestrijden van de symptomen

Op dit moment is er nog geen behandeling of medicijn wat het virus kan genezen alhoewel laboratoria druk bezig zijn om een middel te vinden. Doordat er geen medicatie is, kunnen ze in het ziekenhuis alleen helpen om de symptomen enigszins draaglijk te maken. Mensen die erg benauwd zijn door het virus krijgen bijvoorbeeld zuurstof toegediend. Het is ook niet bekend of je het virus meerdere keren kunt krijgen, de verwachting is van niet maar er is geen zekerheid.

Blijf up-to-date

Juist omdat er nog zoveel onbekend is bij het virus kan de informatie, de symptomen, het ziektebeeld en de aanpak iedere keer veranderen. Daarom is het belangrijk om up-to-date te blijven wat betreft het corona virus in Nederland. Op de website van de RIVM staat veel informatie en via het landelijke informatienummer 0800-1351 kun je ook veel antwoorden vinden op vragen over het corona virus in Nederland. Natuurlijk zijn je huisarts en de lokale GGD ook een aanspreekpunt. Kijk voor een actueel reisadvies op nederlandwereldwijd.nl hier staat het advies van Buitenlandse Zaken. Door goed geïnformeerd te zijn op het gebied van hygiëne, bescherming, protocollen en het voorkomen van het nemen van onnodige risico’s wat betreft je gezondheid en dat van je medemens, kunnen we het aantal besmettingen in Nederland misschien lager houden.

Hou je aan de volgende handelingen om besmetting te voorkomen

Simpele maatregelen zoals:

-was je handen regelmatig
-niezen en hoesten doe je niet in je hand maar aan de binnenkant van je elle boog
-gebruik altijd papieren zakdoekjes

Kunnen helpen om de verspreiding van het corona virus in Nederland tegen te gaan. Deze handelingen zijn niet alleen nuttig voor het coronavirus maar voor alle soorten virussen die griep of verkoudheid kunnen veroorzaken. Dus het is heel verstandig om hier een gewoonte van te maken.
De reden dat in de winter vaker virussen voorkomen heeft te maken met het feit dat mensen dan vaak dichter op elkaar zitten en elkaar makkelijker besmetten. Zeker met het coronavirus lijkt dat zeer makkelijk te gaan. Als iemand mogelijk besmet is, dan hebben we momenteel in Nederland een meldingsplicht. Ook deze maatregel is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kwetsbare groep

Mensen die al gezondheidsproblemen hebben zoals astma, COPD, diabetes en andere ziekten zijn vatbaarder voor ernstige complicaties die door het coronavirus veroorzaakt kunnen worden. Blijf daarom liever bij deze mensen uit de buurt als er een kans bestaat dat je besmet bent. Je kunt jezelf laten testen als je serieuze gezondheidsklachten hebt die op het coronavirus kunnen wijzen. Het duurt ongeveer 24 uur eer je de definitieve uitslag hebt. Tot nu toe ziet het er niet naar uit dat zwangere vrouwen een grotere kans hebben complicaties tijdens de zwangerschap, zoals aangeboren afwijkingen bij de baby of een miskraam.

Isolatie of quarantaine

Mensen die mogelijk besmet zijn kunnen in quarantaine worden geplaatst. Hier wordt vaak voor gekozen als de persoon in kwestie niet ziek is, maar wel contact heeft gehad met iemand met COVID-19. Je blijft dan in quarantaine totdat de incubatietijd is verlopen, als je tussentijds niet ziek wordt, wordt de quarantaine opgeheven. Dit kan eventueel ook om een thuisquarantaine gaan waarbij men strikt de protocollen en maatregelen moet opvolgen die zijn samengesteld om een eventuele besmetting tegen te gaan. Iemand die wel al besmet is, kan in isolatie worden gezet. Dit om te voorkomen dat zij ook weer andere mensen besmetten. Dit kan thuis, in het ziekenhuis of ergens anders zijn. Dit hangt af van het ziektebeeld en de mate van besmettelijkheid.